این پروژه به نمایه­های طراحی شده از مدرسه دارلقرآن (مدرسه دینی) شهر اردبیل پرداخته است، گرچه سقف ساختمان و پنجره ها در ارتفاع قرار گرفته­اند ولی این مفهوم از معنای “کعبه داخلی هر انسان” الهام شده و دو مکعب را به یکدیگر متصل می­کند. مکعب داخلی نمادی از قلب انسان با رنگ فیروزه­ای و مکعب خارجی نمادی از بدن است. این دو مورد کنار هم، یک انسان کامل را ارائه می­دهد و آن چیزی است که هر دانش­آموزی می­خواهد باشد.